Skip to Main Content Control Panel System Users Menus Content Components Extensions Help User Menu Kakasszék Kakasszék Articles: Edit Main content begins here Save Save & Close Save & New Save as Copy Versions Close Help × Message Article saved. Title * Története Alias tortenete Content Images and Links Options Publishing Configure Edit Screen Permissions Source StylesStylesFormatNormal FontFontSizeSize

Élet a tanyán
(forrás: Vásárhelykutastól Székkutasig szerkesztette Szabó Emese, Székkutas 2015)

„A föld rabja vagyok, ideköt a munka,
De hiszen az ember hiába is futna.
A sorsot, a sorsát el nem kerülheti,
Jobb tehát, ha csendben, békén elviseli."
(Csorcsán Szűcs Imre: Vasút menti dal)
 
Sokan remélték..., hogy a felosztás megsemmisül, és újra szabad puszta lesz az ősi puszta. Azonban néhány év eltelte után mindenki kénytelen volt belátni, hogy a puszta felosztása nem semmisül meg, és így mindig többen és többen törték fel és vették munka alá a dúsmezejű gyöpöket és gulyafekvő telkeket. A földekre először csak kutakat és istállókat építettek a gazdák jószágaik számára, és csak a nagyobb gazdák építettek tanyát, később azonban a 20-20 hold, sőt az ennél kevesebb földűek is építettek... A pusztára minden családból a fiatal gazdák költöztek ki, ennélfogva a pusztán abban az időben öregek nem is igen laktak. És amint épültek a tanyák, aszerint szaporodott a puszta lakossága is. Kezdetben, amikor még a tanyák ritkán voltak, a várostól messze eső pusztán a fiatal gazdák nem egészen jól érezték magukat, a külső részeken sokan el is adták a földjüket az orosháziaknak... A fiatal gazdák azonban csak megszokták a messze pusztán, annál is inkább, mert az ősi kövér szűzföld mindent dúsan termett, amit belevetettek Ennélfogva a fiatal, erőtől és élni akarástól duzzadó parasztok munkájának következtében olyan boldog életlehetőség jött létre a pusztán, amilyet a magyar paraszt nem élt azelőtt, de nem él a jövőben sem..."
 
A Pusztán először az úgynevezett szállások alakultak ki, amelyek a tanyai gazdaságok elődei voltak: a városi gazdák onnan műveltették földjeiket és látták el jószágaikat. Később sorra épültek a tanyák, és megindult a városból irányított, pusztára kitelepült gazdálkodás.
Akinek öröklés vagy vétel, esetleg új építés folytán több tanyája volt, az a gazda eldönthette, hogy milyen módon kívánja az épületeket hasznosítani. A gazda érdeke mindenképpen az volt, hogy ne maradjon üresen a tanyaépület és az udvar; jobb volt, ha valaki lakta, mert akkor egyúttal gondját is viselte, karbantartotta. Ha a gazda a földjét haszonbérbe adta, és a bérlőnek nem kellett a földterületen lévő tanya, akkor egyezség tárgya volt, hogy ki adta ki a tanyát.
Aszerint tehát, hogy ki bírta a tanyát, három típus jött létre.
Az úgynevezett béres-tanyásra főként a nagyobb gazdáknak volt szükségük, ahol a gazdaság olyan nagy volt, hogy azt a gazda nem bírta egyedül ellátni. „A gazdaságoknak szükségük volt egy olyan idősebb béresre, aki a többi cselédet a gazda parancsa szerint irányította." A béres családtagjai is ugyanabban a gazdaságban vállaltak munkát. A béres-tanyással minden esetben szerződést kötöttek, amely pontosan leírta annak bérét, jövedelmét.
Másik típus volt a féléves-tanyás, vagy kistanyás. A kevesebb földdel bíró (40-50 holdas) gazdák vagy bérlők is sok esetben fogadtak üres tanyájukba tanyást, hiszen a tavasztól őszig tartó megszaporodó munkák miatt több kézre, nagyobb munkaerőre volt szükség. Mivel ezeket a családokat a gazdaság nem tudta egész évben foglalkoztatni, a legtöbb esetben tényleges, vállalt munkájuk csak fél évig tartott. Innen a megnevezés. Ennek ellenére a kistanyás szerződése mégis Szent Mihály napjától a következő év Szent Mihály napjáig, tehát egy évre szólt. A tényleges gazdasági munkán kívüli tevékenységüket, ami leginkább a téli, csendesebb időszakot jelentette, a gazdával történő alku szabta meg: alku tárgya volt, hogy a fél éves „dologidőn" felül milyen segítő munkát végez még a tanyás. Bérlevelük ugyanúgy tartalmazta megállapított jövedelmüket, mint a béresek esetén a szerződés.
A pusztán szép számmal voltak még az úgynevezett ingyenes-tanyások, akik jórészt a szegényebbek közül kerültek ki. „Ha a kisebb földű gazdának nem volt szüksége munkaerőre, ingyenes-tanyásnak adta ki a tanyáját."' Az ilyen tanyás azután oda mehetett dolgozni, ahová hívták, de az ingyen tanyáért cserébe vállalnia kellett annak betapasztását és kimeszelését, és az udvari épületek karbantartását is. Baromfit is tarthatott, amelynek fele a gazdát illette. Sok esetben a gazda is megfogadta az ilyen tanyást és annak családját különféle feladatok elvégzésére: főként kapáláskor és aratáskor; a tanyás felesége pedig a gazdaasszony tanyáján segédkezett.
Mérai Kálmán, aki az 1950-es években részt vett a helyi Fehérgárda szerveződésében, így emlékezik vissza családjára és a tanyai életre:
„A nagyapja, (Mérai) István, amikor a fiai megnősültek, átadta nekik a birtok irányítását, ő pedig hazaköltözött a városra... A fiai gazdálkodtak a tanyán, onnan vitték haza az öregeknek a járandóságát: búzát, amelyet a Négyesi péküzemben cserélhettek be kenyérre, vittek nekik haza levágott, feldolgozott sertést, baromfit, tűzrevalót stb. A föld utáni évi adó 2000-2000 pengő volt, amit az őszi vásár után a fiai odaadtak az apjuknak. Ő fizette be a városházán az adót minden évben." A földjükön hagyományos módon gazdálkodtak. Vagy hat lovuk volt és négy ökör, vagy négy ló és hat ökör a földek megművelésére. Segítségnek felfogadtak egy kocsisbérest, egy bérest, egy kisbérest állandóra, nyáron még fogadtak ehhez kanászt és libapásztort."
A tanyai gazdaságokban, a gazdálkodás menetében rendszer volt. Minden mindennel összefüggött. Egymásra épültek a munkafolyamatok, mindennek megvolt a helye, ideje, mindenkinek volt feladata. A tanya körül mindent hasznosítottak. Aratáskor az elhullott gabonát, a felgereblyélt tarlón lévő „kaparékot" is fölszedték. A kukorica csutkáját eltüzelték. Úgy termeltek, hogy az állatoknak mindig jutott takarmány. Ahol volt hullott gyümölcs, vagy fel nem használt tej, savó azt is a jószággal etették fel. Az asszonyok mindent feldolgoztak, ami csak termett a tanya körül. Maguk sütötték a kenyeret, maguk nyomták a sajtot, készítették a túrót és a tésztaféléket. „Nem szaladtunk a boltba" — mondják az idősebb asszonyok még ma is.
 
 
„ÖSZÖM-ISZOM” 
(forrás: Vásárhelykutastól Székkutasig szerkesztette Szabó Emese, Székkutas 2015)
 
„... abban az időben a vásárhelyi anyák a leányaikat addig nem adták férjhez,
míg szép felhasadt kenyeret, foszlós bélű kalácsot, pillés rétest, pántlikás fánkot
és jó lepényt sütni, a csigatésztát méteres nagyságúra és papírvékonyságúra
elnyújtani..., tehenet, juhotf6jni, tejet fölözni és sajtot nyomni nem tudtak."
(részlet Gregus Máté: A Pusztakutasi Olvasó Egylet és Vásárhelykutas,
mint tanyakörzetnek története című írásából)
Hódmezővásárhely, valamint Orosháza és vidéke hagyományos ételei az itt termő, igen jó minőségű búzának köszönhetik páratlan íz világukat.
Az első számú, és egyben legfontosabb étel a kenyér volt. A liszt minőségét a búza sikértartalma határozta meg. Már igen korán fölismerték, hogy az ezen a tájegységen termő búzának igen nagy a sikértartalma, ami a jó kenyér záloga.
Ma már csak legidősebbjeink emlékeznek rá, hogy a szélmalom által őrölt liszt milyen jó volt. Nagyon jó kenyeret lehetett belőle sütni, hiszen abban a lisztben „minden benne maradt: az első liszt és a derce is.... Mondják, hogy a pósahalmi szélmalomban Lénárt János nagyon jó lisztet őrölt; messziről is odavitték a búzát. A sütés előtt otthon selyemszitán kétszer átszitálták a lisztet: először a korpát, másodjára sűrűbb szitával a dercét (apró korpa) vették ki belőle, és a korpa közé tették."51 A korpát azután a jószágokkal feletették.
A dagasztóteknő egyik felébe tették a lisztet, a másik felében kovászoltak a párélesztővel (később a sörélesztővel). Este hat órakor kezdtek kovászolni (kovászt verni), így az éjfél körül megkelt. Akkor felkeltek, vizet langyosítottak, abba sót kevertek, a kovászra szűrték. A felhígított kovászhoz fokozatosan hozzáhúzták a lisztet, majd mikor összekeveredett, „összetört", hozzáfogtak a dagasztáshoz. Két óra hosszán keresztül dagasztottak. Fontos volt a tészta jó kidolgozása, hiszen, ezen múlott, hogy foszlós lett-e a kenyér. Dagasztás után még egy órát kelt a tészta, de addig sem pihentek: elmosogattak, majd a kemencét is befűtötték. Így lett reggelre, közel egy éjszakás munka után az asztalon friss kenyér.
Igazi csemegét jelentett a lakodalmakban és egyéb összejöveteleken a mindenki által kedvelt perec. Bor és pálinka mellé a férfiak fogyasztották; a gyermekek is nagyon kedvelték. Előnye volt, hogy jó előre el lehetett készíteni, mert vászonzsákokban tárolva elállt, és elkészítésével sem volt különösebb baj, vesződség. Székkutason ma is többen készítik.
A jó lisztnek köszönhetően a kelt tésztáknak is igen sok változata alakult ki. A túrós lepényt mindenütt ismerték, és gyakran sütötték, hiszen a tanyákon a jószágtartásnak köszönhetően mindig volt friss tejtermék, amit a lepényhez felhasználtak. Nem sajnálták a tetejéről a jó tejfölt, amivel gazdagon beterítették, hogy szép „pillangósra" süljön a teteje.
A vásárhelyi asszonyok, és természetesen a pusztaiak is, büszkék voltak a szép fonott, foszlós kalácsra, melynek a jó kidolgozása, dagasztása ügyességet és tapasztalatot igényelt. A húsvéti asztalról nem hiányozhatott. Sokan még ma is ezzel fogyasztják a húsvéti sonkát.
Szintén kelt tésztából készültek a kiflik, melynek lekváros, diós, mákos változata volt népszerű.
A levestészták készítésére már korán megtanították a fiatal lányokat. Különösen a nyújtása volt nehéz, hiszen egyszerű nyújtófával kellett papírvékonyra nyújtani az igen rugalmas, kemény tésztát. A húsleveshez csigatésztát készítettek (sokan mondják ezért úgy, hogy csigaleves), amelynek készítéséhez speciális kis eszközt használtak.
 
De egyszerű metéltet és „eperlevelet" is sokszor készítettek. Tarhonyát szinte minden háznál csináltak: édesen, tejbe főzve, vagy sósan krumplival, kolbásszal is szerették. A hétnek egy bizonyos napján, általában szerdán, mindig valamilyen tésztaételt fogyasztottak.
Amikor fogytán volt a búza, vagy szegényebb volt a család, gyakran fogyasztottak kukoricából készült ételeket is: a puliszka és a málé mindenütt ismert volt. A máléhoz és egyéb kukoricalisztből készült ételekhez való kukoricát nem minden malom őrölte jól. A kukorica őrléséhez a molnárnak ugyanis a két követ jól be kellett állítani, nagyon össze kellett szorítani, csak akkor adott olyan minőségű lisztet, mint a búzaliszt.
A húsok közül a sertést és a baromfit fogyasztották leggyakrabban.
Ünnepi alkalmak kísérője volt a birkapörkölt, amelynek elkészítése mindig a férfiak kiváltsága volt.
A tanya mindennapi ételei közé tartoztak a különféle tejtermékek. A sajtot, túrót természetesen a háziasszonyok maguk készítették. A friss tej hűtését úgy oldották meg, hogy a kútba leengedték.
A kávét sokáig nem ismerték, hiszen luxuscikknek számított. Helyette őrölt gabonának a főzetét itták alkalmanként, és teát is csak gyógyászati célból fogyasztottak. (A gyógynövényeket, különösen a kamillát viszont ismerték, összegyűjtötték és használták is.)
Nagy eseményszámba ment, mikor Vásárhelykutason az „Író-paraszt találkozóra" készültek az asszonyok, és tejszínhabos kávéval akarták megvendégelni az illusztris vendégeket. Sajnos, a vendégek végül csak feketekávét ittak tejjel, mert hiába verték, rázták a zsíros tejet az asszonyok, csak vaj lett belőle, nem tejszín.52 
Takács Sára, említett könyvében megemlékezik egy igen fontos, főként lányokat érintő vásárhelykutasi rendezvényről, tanfolyamról.
Idős Gregus Máté 1935-ben, az „Író-paraszt találkozót" követő gyűlésen javaslatot tett arra, hogy a pusztai lányok, akikben megvan a képesség, az akarat és a kitartás az édesanyjuktól látott ételek elkészítésére, tanfolyamon vehessenek részt. A tanfolyam elindításával az volt a célja, hogy a lányok megtanulják, hogyan lehet az otthon elkészített, feldolgozott élelmiszereket, leginkább tésztaféléket (levestészták) eladhatóvá tenni. Személyes meggyőződése volt, hogy a gazdaságban meglévő alapanyagokat felhasználva jó minőségű árut lehet készíteni, amelyet jóval magasabb áron el lehet adni, mint a fel nem dolgozott élelmiszert. A házi készítésű termékek eladásából így plusz bevételhez lehet jutni. Gregus Máté ezt az álláspontját a Közérdek című lapban, írott formában is közzétette.
1936-ban a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával, 40 fővel elindult a Gazdaasszony képző tanfolyam két tanárnő vezetésével a Népházban.
„Reggel 8-tól 11-ig elmélet volt: fizetésbeosztás babakelengye dolgaiban, levesek, húsok, főzelékek, tészták, befőttek készítésében, azután gyakorlat következett. Díjtalan volt a kurzus, de természetben be kellett adni meghatározott mennyiségű lisztet, cukrot, rizskását, grízt, húst, krumplit, babot, amiket elkészítettünk és megettünk. Délután szabás-varrás és befőttek készítése mindenből, még apró csemegekukoricát is raktunk el üvegbe, a végén elméleti és gyakorlati vizsga is volt."
Szomjoltásra a pusztán elsősorban a vizet használták, de a bor is gyakran fogyasztott ital volt — a víz rovására. A férfiak kedvelt itala a bor és a pálinka volt. Igen sok tanya mellett volt szőlő is, amiből bort tudtak készíteni, és természetesen az elhullott, fel nem használt gyümölcsöt is összegyűjtötték a pálinka készítéséhez. A pósahalmi szeszfőzdében a cefrét kifőzették. A jó gyümölcsből készült pálinkát a gazda reggel, és a nagyobb munkák (szántás, vetés, aratás) előtt szívesen fogyasztotta, ünnepi alkalmakkor, és közös munka esetén a többieket kínálta.
 

"A jó háziasszony." Részletek egy tankönyvi írásból Kalász Tankönyvkiadó Rt. Budapest 
1938

 
Kakasszéki vasútállomás
Kakasszék
(Kakasszékfürdő, Kakasszéki gyógyintézet, Pósahalom 73. sz. őrház)
megszűnt megállóhely 
135 Szeged-Békéscsaba
 
Megszűnt
2007. december 9-től, menetrendváltástól egyetlen személyvonat sem áll meg a megállóban.
 
Elnevezés
Az állomás (korábbi vagy idegen nyelvű) elnevezései:
- Kakasszékfürdő az 1939-es, 1943-mas, 1947/1948-as téli menetrendben így szerepel
- Kakasszéki gyógyintézet 1954-től, az 1971-es menetrendben még így található meg
- Pósahalom 73. sz. őrház az 1903-mas, 1914-es menetrendben így szerepel.
 
Régi képek - Kakasszék