Mi lesz a kakasszéki megállóval?
Vettük és alább közöljük a kakasszéki megállóval kapcsolatos levelet abban a
reményben, hogy a vasúti üzletvezetőség intézkedése nem fog késni.
Tekintetes Szerkesztő Úr!
Méltóztasson lapjában egy kis helyet adni ezen panaszos levelemnek.
Még 1921 júliusában egy kérvénnyel fordultunk a M. kir. Szegedi üzletvezetőséghez,
azzal a kéréssel, hogy az Orosháza felől jövő reggeli vonatot Vásárhelykutasig még egyszer,
vagy kétszer (73-as és 74-es őrház, vagy Kakasszék) állíttassa meg.
Gondolva azt, hogy a szegedi üzletvezetőségnek nemcsak a pusztaiak kérelmével van
dolga, vártunk hónapokig, amíg megjött a kérvényre a felelet, hogy a következő menetrend
változáskor orvosolva lesz bajunk. Jelenleg nyolc hónapja és még mindig nincs semmi.
Hát most azt kérdezem az illetékes köröktől, hogy mikor lesz menetrend változtatás?
Majd talán a nyáron, amikor nekünk sincs olyan égető szükségünk a megállóra, mint most,
amikor a nyakunkon a víz és meg se tudunk mozdulni?
Azt bizonyára nem tudják az illetékes körök, hogy nemcsak Vásárhelykutas és
környékén laknak emberek, hanem onnan még 25 kilométerre is, akik mindannyian erre a
vonalágra vannak utalva, mert ha tudnák, akkor már az első kérvényünkre teljesítették volna
kérésünket.
Indokunk még az is, hogy sok szegény család járatná Vásárhelyre felsőbb iskolákba
családját, de mert odahaza a nagy lakásínség miatt elhelyezni nem tudja, úgy gondolta, hogy
reggel megy, este jön, de mert a vonat nem áll meg, így kénytelen vagy nem járatni, vagy
otthon a hideg váróteremben hálatni.
Az összes pusztai érdekeltek nevében
Karasz Péter gazdálkodó